Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Реферат


Важно: средния успех до момента на нашите реферати за тази зимна сения е Отличен 5,5. Благодарим на всички които ни се доверихте!


Рефератът
представлява  текст, в който обикновенно се разглежда дадена тема  или се прави съпоставка между няколко автори. Всеки реферат съдържа в себе си увод, изожение и заключение, както и списък с изплозвана литература. В увода се вкарват основните цели и задачи на реферата. В изложението се прави анализ на текста , който се реферира и аргументация към него. Всеки реферат е с различна дължина, спрямо изискванията зададени от преподавателя, използват се и източници дадени от студента. Последната страница на реферата е за ползваната библиография.

Разработката на реферат – най-често срещаната задача за студентите!?

Потърсете решението на www.kursovireferati.com

 

Разработката на реферат е сред най-често срещаните задания за студентите. Реферат може да се пише по всякакви теми и определено няма значение, в кой университет учите, каква специалност сте и на какво ниво от студентската йерархия сте! Реферата се пише трудно, противно на всеобщото схващане, че това е лека задача, с която всеки студент би се справил. Защо е така? Трудността идва от там, че на повечето студенти им липсва ресурса време, а за изготвянето на качествен реферат се изискват солидна доза часове проучване, подбиране на информация, вкарването й в една обща теза. Когато сте студент в Софийски университет, учите в УНСС или пък, в който и да е ВУЗ в страната – често ще ви се налага изготвянето на реферати, независимо от вашата заетост, дали работите, с колко време разполагате!? Какво тогава е решението, за да запазите добрите си резултати от следването не само по време на сесия? Решението е платформата  www.kursovireferati.com – тук професионален екип от разработчици на есета, теми, казуси, курсови работи и реферати ви очаква. Оценяването на изготвените от тях реферати и други студентски задачи е средно 5.50 – така, че можете напълно да им се доверите!

Разработката на реферат – основни опорни точки, особености и нуждата от опит!

Често преподавателите в университетите решават да изпитат творческия капацитет на студентите си. Научното творчество за седмица или месец, обаче когато си затрупан с работа, семейни задачи и все пак ти се иска да се позабавляваш – хич не ти се отдава. Затова и да си поръчаш изготвянето на реферат, курсова работа, есе или казус от професионални лица не е нещо нестандартно! Обикновено преди въобще да се започне фактическото писане на подобни трудове, информацията която трябва да се издири, събере, прочете и селектира е огромна. Едва ли, ако това не ти е професионален похват, можеш бързо да се ориентираш в темата и да започнеш след кратко проучване да пишеш!

Която и тема да зададат преподавателите в университета, по нея има купища статии, научни трудове, книги, студии и прочие. Те не са на един или двама автори, така че проучването до голяма степен и правилния подход към него са на 90% изготвянето на успешен реферат. В един реферат студентите трябва много съдържателно, кратко и сбито да представят обективното си мнение по дадена тема. Това включва използването на определена терминология, изведена по правилата и оформена библиография, съвременни източници на информация… Нещата добиват грандиозни и объркващи размери в един момент, ако не знаеш как да ги овладееш! Реферат се пише най-добре в рамките на до 7 страници, ясно личат обособени Увод, Теза и Заключение. Биографичната справка за авторите се концентрира върху трудовете им, а не върху самите тях. Обособяването на основни глави, раздели и видимата тясна връзка между тях – правят рефератите стегнати и издържани стилово. Освен това студентът трябва да изрази оценката си по въпроса, дадена позиция и мнение. В Обобщението всичко се завършва подобаващо, за да се изведе едно цялостно оформление на реферата. Цитатите следват определена структура и изобщо на студента в един момент му изпушва главата.

Бъдете практични и се доверете на www.kursovireferati.com за разработката на реферат по различни тематики. Така високите оценки няма да са мираж, а вие все пак ще можете да се забавлявате, да работите и да правите всичко което обичате!

Как да напишете реферат, когато работите в чужбина

 

 

Често срещан казус – заминали сте на студентска бригада за няколко месеца в САЩ или пък сте решили, че имате нужда от доходи чрез сезонна работа във Великобритания или Португалия. Често се случва така, че трябва да отпътувате, преди да е дошло време за сесия, поради което трябва да предадете много по-работа съответната курсова работа или реферат. Или пък се завръщате в България не перди старта на учебната година, а след като вече са стартирали занятията.

 

При втория случай има редица усложнения – някои от вас ще ги изпитат още тази есен. Не стига, че на първо място излиза най-важният казус - налага се да ангажирате друг да ви записва за новия семестър, за което се иска нотариално заверено пълномощно, изпращане на съответната сума за таксата, търсене или запазване на стая в студентските общежития и т.н. Освен това се налага да предадете готов реферат още в първите седмици на учебната програма – срокът може дори да предхожда вашето прибиране в страната. А и дори да сте се прибрали навреме, имате нужда от ре-аклиматизация, преди да започнете да мислите и да се подготвяте за курсова работа или друг тип задача, свързана с обучението.

 

При другия случай, в който се налага да заминете за чужбина, още преди да е дошло време за лятната сесия, трудностите са по-различно естество. Тогава трябва да говорите с преподавателилите си и да ги убедите да ви изпитат по-рано. Ако за другите даден реферат трябва да бъде предаден в края на април, то вие трябва да свършите тази задача в началото на месеца. Същото важи още в по-голяма степен, ако говорим за курсова работа, която изисква повече време и усилия. В повечето случаи ще намерите разбиране, а вероятността това да се случи е по-голяма, ако говорите в аванс с професора или асистента. Не е препоръчително да пристъпвате към темата седмица или две преди отпътуване.

 

И все пак понякога заминаването в чужбина виси под въпрос почти до последно. Налага се да се действа бързо и в движение. Ако се окаже, че имате да пишете не само един реферат, а три или четири в рамките на десетина дни, то е обяснимо да помислите за „аутсорсинг”. Специалистите от www.kursovireferati.com могат да ви помогнат, ако става дума за тема от хуманитарните дисциплини. Ако има по-сложен казус или пък от вас се очаква обемна курсова работа, то би трябвало да знаете това по-рано, едва ли ще ви го възложат непосредствено преди сесията. Или пък ако самата тема стане ясно в края на семестъра, то би трябвало поне да имате яснота от по-рано за мащаба на труда.

 

Съчетаването на работа в чужбина със следване в България неизменно е свързано с доста напрежение и главоболия. Но варианти винаги има.

 

 

 Трудната мисия за писане на Реферат

 

 

 

Рефератът е обширен текст, в който трябва да се изследва, анализира или докаже някаква теза, както и да се съпоставят сходства или разлики.

 

 

 

За да се напише реферат е необходимо време, концентрация и много труд. Трябва да се прегледат много книги или  да се направи друг вид проучване по темата.  Източниците, помогнали да се разучи и подкрепи тезата, се посочват във финалната част на реферата.

 

С придобитата информация и направените изводи от този процес се изграждат частите на реферата. Той започва с увод, съдържащ целите поставени пред реферата.

 

 

 

Следващата част е изложението. То е най-обширно и в него трябва да се развие тезата, според поставената задача. Правят се анализи и се доказва тезата. Накрая обширното изложение трябва да се сведе до кратки и въздействащи изводи по темата.

 

 

 

Ако нямате време за всичко това или материята е твърде трудна, ние можем да поемем трудоемка тази задача.