Карта абонамент

Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Университети


 Списък на университетите и колежите в България

 1. Аграрен университет - Пловдив
 2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив
 3. Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР)
 4. Американски университет - Благоевград
 5. Бургаски Свободен университет
 6. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
 7. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
 8. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
 9. Висше военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Д. Митрополия
 10. Висше училище по застраховане и финанси
 11. Висше строително училище "Любен Каравелов"
 12. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
 13. Военна академия "Георги Стойков Раковски"
 14. Европейски колеж по икономика и управление
 15. Европейския политехнически университет (ЕПУ) - гр. Перник
 16. Земеделски колеж - Пловдив
 17. Икономически университет - Варна
 18. Интернационален колеж - Албена
 19. Колеж по библиотекознание и информационнни технологии
 20. Колеж по мениджмънт Адам Смит - Национален учебен център (София)
 21. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. (Датския колеж)
 22. Колеж Омега
 23. Колеж по мода и дизайн "Св. Ариадна"
 24. Колеж по телекомуникации и пощи
 25. Колеж "Телематика" - Стара Загора
 26. Колеж по туризъм "Свети Мина" - София
 27. Лесотехнически университет
 28. Медицински университет - Плевен
 29. Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна
 30. Медицински университет - София
 31. Медицински университет - Пловдив
 32. Международен Славянски Институт
 33. Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград
 34. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 35. Национален Военен Университет "В. Левски"
 36. Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)
 37. Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски"
 38. Национална художествена академия
 39. Нов Български университет
 40. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 41. Русенски университет "Ангел Кънчев"
 42. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 43. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
 44. Технически университет - Варна
 45. Технически университет - Габрово
 46. Технически университет - Пловдив
 47. Технически университет - София
 48. Тракийски университет - Стара Загора
 49. Университет по архитектура, строителство и геодезия
 50. Университет за национално и световно стопанство
 51. Университет "проф. д-р Асен Златаров"- Бургас
 52. Университет по хранителни технологии - Пловдив
 53. Франкофонски институт по администрация и управление
 54. Химико технологичен и металургичен университет (ХТМУ) -София
 55. Частен професионален колеж "Делта"
 56. Частен професионален колеж "Хармония"
 57. Шуменски университет
 58. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 59. City University - Правец
 60. International University - София