Карта абонамент

Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Дипломна работа


При поръчка на дипломна работа или магистърска теза е необходимо да ни изпратите колкото се може по-подробна информация с цел написване на качествен текст. Важно е да напишете каква специалност завършвате и в кой университет, за да се съобразим  с какъв уклон да разработим темата. При писането на дипломна работа се придържаме към плана на темата който включва описание на главите в разработката и техните подточки. По принцип изготването на план за заданието е част от задълженията на научния ръководител. Често пъти обаче се налага ние да предложим план който задължително да бъде одобрен от дипломния ръководител.  Освен план преди започване на работа е нужно да ни изратите списък с литература (списъка с препоръчителна литература отново трябва да го предостави дипломния ръководител).  Нормално една дипломна работа е с обем от около 60-70 стр. Включително и приложенията към нея, а обема на една магистъска теза е между 60-80 стр.  Поради това, че разработката е с голям обем нашия метод на работа е да изпращаме всяка глава от разработката след като е готова, за да може научния ръководител да следи процеса по написване на темата и ако се налагат корекции да бъдат нанесени в ход на работата по съставяне на текста.

Имайте предвид, че разработката на една дипломна работа отнема между четири и шест седмици. Почти винаги от вашия университет има изискване за разработка на резюме до 3-5 стр. което да обхваща съдържанието на темата, основни точки, хипотеза и резултатити от проведено изследване (ако е необходимо такова). Когато дойе момента да защитите вашата разработка пред изпитната комисия най-вероятно ще е необходима и презентация от около 15-20 слайда която да акцентира върху важните моменти от разработката.

От тази учебна година 2023-2024 в цената за разработка на дипломна работа или магистърска теза са включени следните услуги: една корекция на темата по препоръка на на научния ръоводител, резюме и презентация към темата.

В редки случаи има предварителни въпроси от изпитната комисия към дипломната работа на които ние с удоволствие ще отговорим в писмен вид, за да имате възможно най-добра подготовка.

Съвети за представяне и защита на разработката пред изпитната комисия.

Преди защита всеки дипломант трябва да е на ясно със съдържанието на неговата тема. Прочетете внимателно разработката си и ако възникнат някакви въпроси се свържете с нас за консултация. Преди изпитния ден се наспете и отпочинете добре. Прочетете и резюмето към дипломната работа, за да може да запаметите опорните точки на текста. По време на презентацията изглеждайте спокойни и уверени в себе си и своите възможности. Важно е да отбележим, че оценката е субективен фактор и дори темата да е отлично разработена ако не я представите убедително то няма да може да постигнете отлиен резултат.Дипломната работа
, представлява научна разработка по зададена тема и в себе си включва:

1. Съдържание и титулна страница, в която трявба да е написано името на университета, катедрата, името на студент,а името на дипломния ръководител, мястото и годината на разработване . В заглавието трябва да формулирате основното, което анализирате в дипломната работа.

2. Увод, който е околко една страница и включва цел , задачи ,методи и работна хипотеза по зададената тема. Целта на увода е да въведете рецензента и комисията в дипломната работа. В него описвате накратко целта, задачите, структурата, актуалността на избраната тема, ограниченията по отношение на темата и използваните методи на анализ в дипломната работа.

3. Основна част, в която се разглеждат  теоретично авторите писали по темата, прави се анализ и се дават исторически данни за темата. Тя може да се състои от 3 до 5 глави и повече, които са подразделени в поддточки.

4. Заключение, представлява обобщение на темата, анализ на резултатите  и изводите , които са направени в дипломната работа .

5. Използваната литература

 Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновенно е с обем околко 50- 60 стр. , а за магистър околко 70-90 стр., спрямо темата.

Как да напишем дипломна работа на високо ниво?

Специфика на студентските задания (реферат, есе, казус)

 

Да напишем дипломна работа на високо ниво – все пак от това зависи да завършим обучението си по подобаващ начин! Дипломната работа е завършек, както на бакалавърската степен, така и на магистърската. Тя се оформя около дадена тема и е сред най-обемните трудове, които студента трябва да изготви. За разликата от курсовата работа и реферата, които са част от самото обучение на студента, дипломната работа е плод на всичко научено през годините и трябва да е на изключително високо ниво. За да завършите подобаващо обучението си, като студенти и да защитите дипломна, която ще бъде оценена с отличен – потърсете професионалната помощ на www.kursovireferati.com. Те освен, че могат да оформят дипломната ви работа, могат да ви дадат насоки за теми, за структура, да проверят написаното и въобще да са ви от полза. За студентите, които нямат време изобщо да се занимават със своите дипломни работи, kursovireferati ще ги изготвят напълно и на високо ниво.

Как се пише дипломна работа за отличен успех? Спецификата на казус, есе или реферат…

Средната дължина на една дипломна работа варира в границите на 50 до 100 страници. Повечето висши учебни заведения ползват критериите за тази дължина, която зависи в голяма степен от самата тема дадена на студента. В зависимост от университета, в който се обучавате, ръководителите ви задават различни критерии за изпълнение. www.kursovireferati.com са екип от опитни професионалисти, които многократно са разработвали теми от различно естество за НБУ, УНСС, СУ и други. Те отлично знаят, как се пише дипломна работа за отличен и хиляди студенти са останали доволни от услугите им. Затова и ги търсят повече от веднъж!

Не е нужно да знаете, че обема от около 100 машинописни страници ( до 30 реда на страница) е по БДС или пък че шрифта е определен размер и стил. Това професионалистите го знаят и ще ви помогнат. Нужно е, за да защитете подобаващо дипломна работа, да бъдете активна страна по избора на тема, както и в даването на конкретни насоки на екипи на kursovireferati, относно изискванията на преподавателя. Съвременната и актуална библиография, която студента ще опише и ползва е много важна. Според сферата ви на обучение се ориентирате и към тема за дипломната си защита. Тук ще ви е много по-лесно да се консултирате с хора изготвяли и преди дипломни работи за университета ви. Така ще заложите на точната тема и тя ще бъде оформена по удачния начин. За бакалавърска степен тезата се излага по скоро на теоретична база, докато за по-високата степен магистър включването на практическа част е много важно.

Потърсете още днес www.kursovireferati.com и се възползвайте от високата им степен на професионализъм при разработката на специфично есе, казус, реферат, курсова работа или тема за дипломна работа. Така ще бъдете успешни и ще се развивате в обучението си.

 Мъдрост на седмицата: Малките удари повалят големи дъбове.
Бенджамин Франклин