Карта абонамент

Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Блог


За академичното писане

 

Водейки се от мотото „Образованието може да промени света“ ние се стремим да се развиваме и ограмотяваме непрекъснато. Понякога става неусетно или поне не нарочно четейки някой академичен текст, научна статия, художествена литература или журналистическа статия. Интересувайки какво се случва около нас на локално и глобално ниво, ползвайки информация от различни източници у нас се сформира аналитично мислене. Само по себе си аналитичното мислене по време на учението ни в университета е силен съюзник в нашето обучение. Умението за писане на курсова работа, реферат, казус, есе или дипломна работа става и се развива с много четене и внимание към предмета за който е предназначена конкретната писмена разработка. Подобно на тренировката във фитнес залата и мозъка трябва да се тренира, за да ни служи добре. Вярваме се и в максимата „Физическото развитие е пряко свързано с интелектуалното.“ Така, че едното не е за сметка на другото.

Изниква въпроса откъде да започнем и какви стъпки да следваме за изграждането на един научен текст. Пишейки своята курсова работа например студента трябва да се придържа към един академичен стил на писане. Важно е да се избягва в текста да се вкарват прекалено много термини. Тази грешка се наблюдава предимно при студенти от първи курс. Стараейки се да покажат, че са се подготвили предварително за темата често прекаляват с прекомерната употреба на научни термини с което ненужно се утежнява текста. Ако в началото на следването ни в университета преподавателите биха проявили снизходителност то от втори курс нагоре така написана разработка едва ли ще бъде оценена с по-висока оценка от Добър 4.

Курсова работа например е вид академичен текст който по своята същност е аналитична писмена работа разработена на база на поне пет литературни източника. Не се изкушавайте да преписвате дословно дори ако виждате, че даден пасаж ще пасне „точно“ на празното място във вашата разработка. Разбира се, че може да се цитира, но винаги когато ползвате цитат трябва да спазвате правилата за цитиране и винаги да има бележки под страницата с позоваване на литературния източник.

Време е да споменем и какво не трябва да правите. Никога не ползвайте вече разработена тема или пасажи от нея, защото програмата за откриване на плагиатски текст ще ги открие. Никога не се доверявайте на някоя фирма която ви предлага подозрително ниска цена за разработка на тема. Най-вероятно ще ползват няколко разработки от архива си, за да сглобят вашата тема. Подобен академичен „Франкенщайн“ ще бъде оценен със слаба оценка. Имайте предвид, че интелектуалния труд няма как да бъде евтин. Ние от www.kursovireferati.com  ценим нашите клиенти и се стараем винаги да сме на ниво предлагайки качествени индивидуално изготвени задания. Правейки при нас поръчка на писмена работа вие се доверявате на екип от опитни специалисти.

 

 
Личен подход към работата

 

По време на следването ми на втората магистратура в университета един мой преподавател вече професор ми каза, че най-много четене се изисква за специалностите право и история. И наистина се оказа така. Огромния обем от информация, книги, исторически източници и не малко дисертационни трудове които се наложи да прочета и анализирам ме обогатиха не само на интелектуално, но и на личностно ниво. Никога не съм съжалявал за времето което съм отделил за учене и развитие макар, че често пъти е страдал социалния и личния ми живот.  Няма как човек постави ли си за цел нещо в случая приоритет е било ученето трябва да е готов да отстоява позицията си и да работи докато я постигне.  Имах щастието да попадна на добри преподаватели чиято роля беше по-скоро да ме вдъхновяват , мотивират и да развият в мен аналитично мислене. Винаги когато имам възможност подготвяйки се за разработка на курсова работа например чета освен препоръчаната литература така и литература от други автори представящи разглеждания проблем от различна светлина. От позицията на автор на теми мога да ви посъветвам при написването на една курсова работа, есе, доклад или казус да ползвате материали които е писал вашия преподавател по темата. Често ще намерите такива когато търсите библиография за темата. Това могат да са научни трудове, като статии публикувани в научни списания или годишници, дисертации, книги или доклади. Не забравяйте, когато цитирате цитата да е под линия и в долния край на страницата да е посочен литературния източник, автор и дата на издаване. Копирането на пасажи от тук и там не е печеливша стратегия, а по-скоро сигурен начин да се провалите, защото програмите за откриване на плагиатски текст ще го отчетат и тази „хитрост“ ще бъде санкционирана. Подхождайте внимателно и отговорно към всяка разработка която трябва да предадете в университета. От  това зависи успеха на следването Ви. Ако преподавателя изисква от вас да предадете темата разпечатана (което се случва рядко) не предавайте купчинка хвърчащи листове. Направете разпечатка в някой копирен център и подредете вашата курсова работа, реферат, есе, доклад, казус или друг вид писмена разработка с титулна страница на която е логото на университета, катедрата, името и научните титли на преподавателя, вашите имена и факултетен номер.  На следващата страница е съдържанието на темата, следвано от самото задание и накрая завършва с библиография.  Всичко това го предайте в папка. По този начин оформена Вашата разработка показва отношение към предмета и уважение към преподавателя, което само по себе си е  фактор за по-добра оценка.

 Съвети за успешно следване

Много от вас се чудят как да направят така, че да имат успешно следване в университета без това да коства неимоверно много усилия. Няма значение дали учите в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение по-долу изложените съвети са от еднакво значение за всички.

 

 На първо място се старайте да сте възможно по-редовни в посещението и участието на лекции и упражнения. Голям процент от оценката ви по някой предмет ще се дължи именно на това. Всеки преподавател ще има добро мнение за вас ако взимате активно участие в неговите часове. Почти винаги се оставя време за беседи със студентите. Целта на които е да се вникне в материята и всеки да изкаже своето мнение. В процеса на комуникацията студентите са в ролята на активно слушащи което означава да следите темата на занятието и ако нещо не ви е станало ясно да зададете подходящ въпрос. Правилно зададен въпрос който засяга точка от лекцията показва на преподавателя, че вие сте слушали внимателно и сте заинтересован от предмета.

 

 Правилната мотивация по време на цялото ви учене в университета е друг ключов фактор. Пред всеки студент стоят няколко цели с които трябва да е наясно, за да бъде правилно мотивиран. Тук ще споменем три от тях: да учим, да работим и да се развиваме. И трите са процес който трае не само по време на следването, а през целия живот. Ако искаме да бъдем максимално полезни на себе си е нужно да умеем да приоретизираме задачите които трябва да изпълним.  Бъдете съобразителни и отговорни към себе си. Не оставяйте нищо за последния момент.  Когато имате срокове за предаване на писмена разработка не чакайте да останат няколко дни до датата не предаване. Дайте ни време за подготовка. Предварителната подготовка е ключов фактор за качествена писмена работа.

 

Планувайте от рано, за да избегнете претоварване. Често през сесията за няколко седмици имате от шест до осем изпита. За някои от тях по време на семестъра преподавателите дават възможност да  се освободите от изпит ако предадете курсова работа, реферат, есе, казус или друг вид писмено задание. Можете спокойно да се доверите на нашия опит и да направите поръчка на разработка на тема.  Можем да сме ви полезни за всички икономически и хуманитарни специалности. Често пишем курсови работи и други видове задание по специалности  и предмети като: педагогика, начална и предучилищна педагогика, политология, международни отношения, национална сигурност, история, финанси, счетоводство, журналистика, ПР, застрахователно дело, банково, дело, маркетинг, бизнес комуникации,право, мениджмънт, предприемачество, стокознание, маркетингово планиране, обща икономическа теория, управление на човешките ресурси и много други.

                                                   Традиции и добри практики

Ние от www.kursovireferati.com  имеме традиции основаващи се на добри практики в писането на курсови работи, реферати, есета, дипломни работи, казуси, анализи, презентации, тези  за студенти от хуманитарни и икономически специалности. За нас клиентите са най-важни. Нашата цел е да имаме дъготрайно сътрудничество с вас и да сме ви от полза по време на вашето следване. Стараем се винаги да покриваме високи изисквания, да предоставяме качествени разработки, да сме всеки път навреме спазвайки сроковете за предаване на заданията. Винаги отделяме внимание към детайлите спрямо изискванията на всяка тема. Привърженици сме на индивидуалния подход при разработката на заданието което е необходимо да бъде написано. Текстовете са авторски и уникални за всеки студент. Никога не предоставяме готови теми. При писането на курсова работа отделяме време за подготовка преди да преминем към работа. Правим план на съдържанието на темата, извеждаме опорни точки по които изграждаме текста. Важни елементи от  една разработка било тя реферат, есе, курсова работа или дипломна работа са увода и заключението.  Почти винаги при писането на дипломна работа увода се пише последен.  Спазваме всички технически изисквания на вашия университет. Когато се ползат цитати в текста се поставят под линия и се посочва на края на страницита библиографския източник от койт са взети. Не пестим време и усилия когато работим, защото най-важното е да създадем качествен текст. Честа гледка е когато някой сътрудник от нашия екип се заеме с разработката на дадено задание на работното му място да има купчина с книги и други литаратурни източници.Вярваме в нашите способности, защото процесът  а четене и учене никога не спира и ние постоянно се развиваме и обогатяваме нашите знания и компетенции.

Искаме да сме ваши пртньори по врем на цялото ви следване  и да постигаме успехи заедно!