Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Есе


Есето представлява, свободен литературен текст, в който изключително важно е мнението на автора. Всяко есе  има важна структура, която включва, увод, теза, аргументация по темата и изводи. Тъй като в есето не винаги  се разглеждат и анализират теоретици по темата, то може да включва личната позиция на автора , неговата гледна точка по темата. Много е важно в края на есето да се дадат оригинални изводи, които да затвърдят позицията на автора. 
Разработваме следните видове есета:
- литературно есе
- историческо есе
- философско есе

Средният успех  на последните ни десет курсови работи и есета е Отличен 5,80!

Мъдрост на седмицата:

"С усърдие и търпение мишката прави въжето на две."
Бенджамин Франклин