Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Есе


Есето представлява, свободен литературен текст, в който изключително важно е мнението на автора. Всяко есе  има важна структура, която включва, увод, теза, аргументация по темата и изводи. Тъй като в есето не винаги  се разглеждат и анализират теоретици по темата, то може да включва личната позиция на автора , неговата гледна точка по темата. Много е важно в края на есето да се дадат оригинални изводи, които да затвърдят позицията на автора. 
Разработваме следните видове есета:
- литературно есе
- историческо есе
- философско есе

Средният успех  на последните ни десет курсови работи и есета е Отличен 5,80!

 

Как се пише перфектно есе?

 

Есето е най-приятната и лесна форма на изпит, защото в него може да изразиш свободно своето лично мнение.  Необходимо е само да направиш това грамотно, със правилен изказ и следвайки структурата, на всяка писмена творба. Есето трябва да има три части:

  • Въвеждащ пасаж – увод;
  • Част с изложение на темата – теза;
  • В края трябва да се завърши с извод – кратко обобщение на казаното в изложението.

 

По повечето теми човек има свое мнение и лесно може да го изрази в есе. Ако обаче се сблъска с непозната тема, винаги може да напише нещо, като следва следните принципи:

 

Взема заглавието на есето и под разказвателна тема го повтаря в увода. След това по-обширно се прави това и в изложението. Тук темата се поглежда от различни ъгли, казва се с различни думи и се добавя лично мнение по нея. Накрая по същия начин се прави и финалната част на есето.